Ny produktion af planter i gang – både i væksthuse og på friland.